Waardevol Weefsel

Ziektes voorkomen door onderzoek met vitaal restweefsel: hoe werkt dat?

Iedereen heeft het in zich, maar slechts weinig mensen weten hoe waardevol het is: weefsel. Wist je dat onderzoekers door middel van dit weefsel ziektes kunnen voorkomen of verminderen? Helaas verdwijnt er op dit moment nog te veel bruikbaar restweefsel in de prullenbak; zonde toch? Ben jij benieuwd hoe dit werkt? Lees dan snel verder.

Hoe helpt menselijk restweefsel bij het voorkomen van ziektes?

Het onderzoeken van menselijk weefsel helpt om beter inzicht te krijgen in processen die van belang zijn in gezond weefsel en verstoord in ziek weefsel. Daarnaast kan onderzocht worden welke negatieve of positieve effecten externe en interne factoren op ons lichaam hebben. Bij externe factoren kan je denken aan uv-straling, luchtvervuiling en asbest. Interne factoren zijn bijvoorbeeld je immuunsysteem, bacteriën in de darm, metabolisme, hormonen en leverenzymen.

Erachter komen of -en zo ja- hoe deze factoren invloed hebben op het ontstaan en de verloop van ziektes is de eerste stap naar meer mogelijkheden voor preventie. Door middel van menselijk restweefsel krijgen onderzoekers meer inzicht in het ontstaan en verloop van deze ziektes, en krijgen ze dus ook een beter idee van hoe ze mogelijk voorkomen kunnen worden.

Hoe werkt het onderzoek naar ziektepreventie met menselijk weefsel?

Met menselijk weefsel bootsen onderzoekers het functioneren van organen na buiten het lichaam. Zo is het mogelijk om zowel het effect van interne als externe factoren te testen. Bijvoorbeeld het effect van uitlaatgassen op onze longen. Je kunt mensen om ethische redenen niet blootstellen aan schadelijke uitlaatgassen. Door menselijk weefsel bloot te stellen aan vervuilde lucht kunnen onderzoekers dit wel nabootsen. Zo leren onderzoekers veel meer over het ontstaan en voorkomen van ziektes.

We hopen dat op deze manier de resultaten uit een onderzoek met menselijk weefsel beter te vertalen zijn naar de menselijke situatie dan resultaten uit een proefdieronderzoek. Zo wordt het ook mogelijk om dierenleed te voorkomen.

Dit testen onderzoekers op weefsel

Zoals we hierboven al beschreven, kunnen onderzoekers met menselijk weefsel meer te weten komen over de relatie tussen interne en externe factoren op het menselijk lichaam. Maar wat onderzoeken ze dan precies? En met welke organen? Hieronder geven we een aantal voorbeelden.

  • Longweefsel: we weten dat mensen in gebieden met veel luchtvervuiling korter leven, maar wat is het effect van luchtvervuiling precies op de longen, en hoe kan dit het beste voorkomen worden? Door middel van onderzoek op longweefsel proberen onderzoekers hier achter te komen. Maar niet alleen luchtvervuiling, ook astmatische aandoeningen zijn onderwerp van onderzoek.
  • Huidweefsel: door dit onderzoek wordt het onder andere mogelijk om veiligere producten (denk: zonnebrandcrėme) te maken. Daarnaast is het mogelijk om erachter te komen hoe huidziektes zoals eczeem ontstaan of hoe littekens kunnen worden voorkomen.
  • Leverweefsel: leverziektes zijn meestal levensbedreigend en leiden vaak tot levertransplantatie. Door gebruik te maken van leverweefsel van zowel gezonde als zieke mensen verzamelen onderzoekers steeds meer nieuwe kennis over het ontstaan en voorkomen van bijvoorbeeld leververvetting.
  • Darmweefsel: wanneer iemand lijdt aan een darmziekte, bijvoorbeeld ziekte van Crohn, worden voedingsstoffen en medicijnen minder goed in het lichaam opgenomen. Door onderzoek op darmweefsel krijgen onderzoekers beter inzicht in hoe darmziektes zich ontwikkelen en welke voedingsstoffen hier preventief aan kunnen bijdragen. Ook leren ze hoe darmziektes in de beginnende fase eerder te herkennen zijn.

Wat zijn de mogelijkheden van dit onderzoek in de toekomst?

Onderzoek met menselijk weefsel zorgt voor meer kennis over wat verschillende factoren doen met ons lichaam. Er wordt dan niet alleen meer bekend over waarom we ziek worden, maar ook over hoe het ziekteverloop is én hoe dit voorkomen kan worden. Zo kunnen we gerichter behandelen door bijvoorbeeld persoonlijke medicijnen, of het aanpassen van de levensstijl.

Op dit moment wordt er weinig tot geen gebruik gemaakt van restweefsel door onderzoekers, en wordt dit in ziekenhuizen veelal weggegooid. En dat willen we graag anders zien. Daarom starten we een bewustwordingscampagne om artsen, wetenschappers en patiënten te informeren over het belang van menselijk restweefsel.

Meer weten? Kom naar één van onze Science Streams!

Nieuwsgierig geworden? Kom naar de Science Stream op maandag 17 oktober! Hierin vertellen Pieter Hiemstra en een ervaringsdeskundige je meer over onderzoek naar preventie van ziekte en beantwoorden ze al je vragen. Zo kan jij die kennis weer doorgeven en komen steeds meer mensen erachter hoe waardevol menselijk restweefsel écht is.